Gå till innehåll
Värnamo Bouleklubb
Värnamo Bouleklubb

Publicerad: 2023-09-01

Senast uppdaterad: 2023-12-05

Författare: Kurt Svensson

Styrelsen

Värnamo Bouleklubbs styrelse 2023

 • Ordförande: Anders Sällberg 070-650 76 94
 • V ordförande: Kurt Svensson 070-624 77 60
 • Sekreterare: Roterande bland styrelsemedlemmarna
 • Adjungerande Kassör: Jerry Rogerstam 070-213 16 14
 • Ledamot: Anette Johansson 073-091 77 54
 • Ledamot: Rosi Westlund 070-812 88 24
 • Ledamot: Kerstin Carlsson 076-834 53 18
 • Ledamot: Hans-Göran Aspler 0370-30 14 49
 • Suppleant: Jonny Fransson 076-171 75 06
 • Suppleant: Anna Klingberg 076 843 81 21

 • Ansvarig klubbtävlingar: Ove Fransson 070-721 03 04
 • Ansvarig sanktionerade tävlingar: Per Krantz 070-777 91 41
 • Klubbens BankGiro: 5785-0000
  Klubbens Swish 123 231 72 20

*************************************************************

Kontaktlista med epost Excel, 11.9 kB.

************************************************************

Besöksadress

Mossle - Värnamo

Postadress

Värnamo Bouleklubb
Anders Sällberg
Tunadalsgatan 18
331 37 Värnamo

På Facebook, sök efter:
värnamo bouleklubb

Klubbens BG
5785-0000

Swish
123 231 72 20

Kontakta oss:

...om föreningen och speltider:
anderssallberg@gmail.com

...eller för synpunkter om hemsidan:
kurt.svensson@gmail.com