Gå till innehåll
Värnamo Bouleklubb
Värnamo Bouleklubb

Publicerad: 2022-12-06

Senast uppdaterad: 2022-12-09

Författare: Lisa Karlsson

Historik

En bild

Boulehall och Bouleklubb i Värnamo

Bouleintresset har sedan flera år varit stort i Värnamo. Problemet för boulespelarna har varit att banor för inomhusspel saknats. Efter 2005-höstens spel kunde inte de mest intresserade hålla sig längre. Ett gäng hurtfriska pensionärer åkte runt till olika orter och spelade och studerade vilka fina inomhushallar som finns.

Efter alla besök började de söka med ”Klot” och lyckta efter en lämplig lokal i Värnamo för att anlägga inomhusbanor för boulespel.

Initiativet till sökandet och de första besluten togs av Samuel Persson, Lars Johansson, Arvid Brodin och Stig Svensson.

Nu händer det något;

Den 3 januari 2006 samlades ovannämnda tillsammans med Dahn Erlandsson och Roland Runum och beslöt sig för att iordningsställa inomhusbanor för boule i Värnamo. Flera lokaler stod på en förslagslista, men man fastnade för det s.k. Svinhuset i Mossle. Lars Karlsson som äger fastigheten har varit mycket positiv till initiativet från de bouleintresserade.

Med Samuel Persson i spetsen började sökandet efter ”sponsorer” för att få igång arbetena.

Arbetet kom igång med nästan ”Ilfart”. Grus av olika grovleker transporterades till platsen där sedan många frivilliga händer hjälpte till att skottkärra in leveranserna. Det snickades sargar runt banorna och man snickrade gångbanor och man fyllde på grus, det stampades och packades. Man satte upp vajrar, skyltar, resultattavla, snickrade bänkar för trötta ryggar, m.m.

I klubblokalen, döpt till ”Kaffeslurken” togs upp ett par fönster mot banhallen, möbler skänktes bl.a. från Ordenshuset och andra givmilda givare, en dator med skrivare skänktes från Brottsofferjouren, kyl och frys skänktes av Gunnar Olsén, Börge Larson hjälpte till med textskyltar utom- och inomhus, ramade in tavlor, designade klubbmärke, m.m.

Inte en dag under januari och februari utan någon som varit och jobbat i Boulehallen.

Samuel Persson med sitt oerhörda kontaktnät i och omkring Värnamo har hållit i ledarskapet från första initiativet, spadtaget och till förverkligandet.

Boulehall utan Klubb ???

Det går inte att sköta eller leda en bouleverksamhet i och ikring Boulehallen utan en klubb som ligger bakom. Redan den 3 januari 2006 bildades Värnamo Bouleklubb av följande som ingår i interrimsstyrelsen. Samuel Persson, Stig Svensson, Lars Johansson, Arvid Brodin Roland Runum och Dahn Erlandsson.

Straxt efter starten hade klubben 76 medlemmar.

Boulespel igång;

Hallens och Bouleklubbens första seriespel kunde starta efter ”Öppet Hus” helgen som ägde rum lör- och söndagen den 25 och 26 februari.

Tisdagen den 28 februari 2006 stod Värnamo Boulehall klar och Värnamo Bouleklubb kunde erbjuda jättefina banor till de 20 lag som anmält sig till hallens och klubbens första tävling.

Stort Varmt Tack

Till alla som hjälpt till, med idéer, med händerna, med att skänka, som sponsrat, m.m. så att alla bouleintresserade i Värnamo kunde få sin – ” Boulehall ” –

Länge Leve Bouleintresset i Värnamo

Besöksadress

Mossle - Värnamo

Postadress

Värnamo Bouleklubb
Anders Sällberg
Tunadalsgatan 18
331 37 Värnamo

På Facebook, sök efter:
värnamo bouleklubb

Klubbens BG
5785-0000

Swish
123 231 72 20

Kontakta oss:

...om föreningen och speltider:
anderssallberg@gmail.com

...eller för synpunkter om hemsidan:
kurt.svensson@gmail.com